Rozwiązania

Być może jesteś osobą, która wspiera migrantów i uchodźców. Być może właśnie zaczynasz nowe życie w nowym kraju. Jeśli tak – ta publikacja jest dla Ciebie.
Jest ona oparta na doświadczeniach międzynarodowej grupy trenerów, facylitatorów, mentorów. Przedstawione w niej podejście czerpie z wolontariatu jako metody rozwoju kompetencji  u osób zaczynających życie w kraju przyjmującym.                                                                                                    
Projekt DiverPass wprowadza uczenie przez praktykę, oparte na efektywnym zaangażowaniu w wolontariat. Nasze doświadczenia z obszaru edukacji, wolontariatu, wsparcia migrantów doprowadziły nas do wniosku, że nieformalne i poza-formalne uczenie się daje dorosłym migrantom idealną okazję do rozwoju kompetencji potrzebnych w kraju przyjmującym.
DiverPass wspiera nowe formy poza-szkolnej edukacji osób dorosłych, w szczególności uczenie przez zaangażowanie wolontariackie, które może:
●    Uświadomić migrantom i uchodźcom ich komptenecje społeczne i obywatelskie, których mogą używać w kraju przyjmującym.
●    Wspierać integrację.
●    Przydać się na rynku pracy.
●    Odpowiadać na życiowe potrzeby imigrantów, wspierając ich w nabywaniu różnych komptencji potrzebnych w nowym kraju.
Podręcznik odpowiada na jedno z największych wyzwań dzisiejszej Europy –  promocję integracji migrantów na rynku pracy – przez rozwój dwóch kluczowych aspektów: wielojęzyczności i kompetencji obywatelskich. Jest adresowany do migrantów i osób ich wspieracjących. Ta ostatnia kategoria oznacza każdą osobę, która pomaga migrantom w procesie identyfikacji i nabywania uniwersalnych kompetencji, a przez to wspomaga wejście na rynek pracy. Użytkownicy podręcznika mogą funkcjonować w społecznościach miejskich i wiejskich, być w różnym wieku, pracować na poziomie lokalnym, regionalnym czy krajowym; posiadać (lub nie) specjalistyczne kwalifikacje, pochodzić z różnych krajów, wyznawać różne religie, przynależeć do różnych kultur. Nie jest też istotna forma współpracy (wolontariat, zatrudnienie, podwykonawstwo) z podmiotem wspierającym migrantów. Niniejszy podręcznik jest adresowany przede wszystkim (ale nie tylko) do osób współpracujących z:
●    Administracją rządową lub samorządową
●    Orgzniacjami międzynarodowymi
●    Organizacjami pozarządowymi
●    Organizacjami wyznaniowymi i kościelnymi
●    Podmiotami komercyjnymi
●    Ruchami społecznymi, organizacjami obywatelskimi
●    …jak również wszystkich osób zajmujących się edukacją, szkoleniami, pracą socjalną, wsparciem psychologicznym, HR, doradztwem zawodowym i innych.
Podręcznik wspiera potrzeby migrantów takie jak:
●    komunikacja w języku kraju przyjmującego.
●    możliwość pełnej partycypacji w życiu społecznym i obywatelskim.
Założenia i praktyczne narzędzia znajdują się w dalszych częściach podręcznika.  Ich zastosowanie w kontekście wolontariatu jest bardzo proste i nie wymaga specjalistycznego przygotowania.

 

Podręcznik dla migrantów/migrantek i osób wspierających:
https://www.diverpass.eu/fichiers/IO2_DiverPass_Manual_PL.pdf

Podręcznik, jest odpowiedzią na jedno z najważniejszych wyzwań: promowanie integracji migrantów na rynku pracy poprzez doskonalenie dwóch najważniejszych kluczowych kompetencji istotnych w tej dziedzinie, a mianowicie kompetencji wielojęzycznych i kompetencji obywatelskich.
Dane zebrane w trakcie testów pokazują dwie możliwe rekomendacje dotyczące stosowania podejścia Diverpass podczas pracy z migrantami. Po pierwsze, wolontariat nie powinien być traktowany jako działalność podstawowa, ale jako dodatek do działalności edukacyjnej lub gospodarczej w niepełnym wymiarze godzin. Po drugie: należy starannie dobierać grupy docelowe. Wolontariatem mogą być bardziej zainteresowane osoby, które mają zapewnione podstawowe potrzeby i planują dłuższy pobyt w Polsce. Może być połączony z zaangażowaniem edukacyjnym, zwłaszcza dla młodszych kohort imigrantów. Uczenie się przez wolontariat uznano za potencjalnie dobre rozwiązanie dla młodych osób, które nie borykają się z wyzwaniami ekonomicznymi i mają wolny czas. Mogą one skorzystać na wzmocnieniu integracji społecznej i obywatelskiej. Mogą stawić czoła prawdziwym sytuacjom jako wolontariusze, wspierając ich w zdobywaniu różnych umiejętności, których potrzebują w nowym kraju iw dorosłym życiu.