Rozwiązania

W ramach projektu DiverPass zostaną przygotowane:

IO1: program szkoleń dla migrantów 

IO2: mentoring dla specjalistów pracujących z migrantami

IO3: przewodnik zbierający doświadczenia w pracy z narzędziami wypracowanymi w ramach proejktu