A projekt bemutatása

Európa egyre több országában kerül a migránsok munkaerő-piaci integrációja a politikai vita és a politikai kezdeményezések fő áramába. A szerteágazó hátterű szakemberek (szakmai pályafutás - szociális munkások, oktatók, tanárok; fizetett státusú alkalmazottak / önkéntesek; vidéki / városi területek…) nem elég felkészültek ahhoz, hogy a változatos profilú (kor, nem, származási ország, nyelvek ...) bevándorlókat hatékonyan segítsék szembenézni a munkaerőpiaci kihívásokkal, különös tekintettel a nyelvi, társadalmi, szakmai, de mindenekelőtt a transzverzális kompetenciákra. A sokszínűség nagy kihívásnak bizonyul, különösen, ha a bevándorlók kulturálisan távoli területektől érkeznek, és a velük dolgozó emberek - szociális munkások, tanárok, munkáltatók és egyéb alkalmazottak - nem készülnek fel megfelelően a multikulturális környezetben való munkára.

Az ilyen munka elvégzéséhez figyelembe kell venni a bevándorlók sajátos társadalmi, kulturális és nyelvi sajátosságait. Az oktatás szempontjából (mind a gyermekek, mind a felnőttek) elengedhetetlen, hogy ezt a sajátosságot összekapcsoljuk a helyi oktatási rendszer követelményeivel.

A DiverPAss fő innovációja a releváns kompetenciastratégia fejlesztése mind az oktatók, mind a bevándorlói háttérrel rendelkező tanulók körében, kombinálva a formális / nem formális / informális tanulást egy önkéntes tapasztalaton alapuló kompetenciafejlesztés során, főként a KC2 - többnyelvű kompetencia és KC6- állampolgársági kompetencia tekintetében.

A DiverPass (Erasmus +) projektet a területen dolgozó franciaországi, lengyelországi, magyarországi és olaszországi szervezetek valósítják meg.

A projekt keretében 2 szellemi terméket hoztunk létre.

1. Kézikönyv a bevándorlók és a bevándorlókat támogató szakemberek, önkéntesek számára (IO1 - Innen letölthető angolul)

A kézikönyv egy olyan újszerű, kompetenciafejlesztő módszer leírását tartalmazza, amely az önkéntesség előnyeire összpontosít, egy gyakorlaton alapuló hatékony tanulási módszert mutat be és az önkéntesség “tanulási folyamat” funkciójára helyezi a hangsúlyt.

Kézikönyv a nemzeti webblogokon is elérhető különböző nyelveken.

- franciául

- olaszul

- lengyelül

- magyarul

 

 

2. E-book (IO2 - Innen letölthető angolul)

Az E-book egy elméleti és egy gyakorlati cikkekt tartalmazó részekből áll. Az elméleti cikkek a partnerek szakértelmén alapulnak. A Caritas France (vezető partner) évek óta egy a migránsokat segtő nemzeti, európai és nemzetközi szinten is támogató szakember-hálózatot alakított ki fizetett alkalmazottak és önkéntesek bevonásával. Az iriv a migránsokkal dolgozó szakembereknek nyújtott támogatásra specializálódott a kompetencia megközelítést alkalmazva (a formális, nem formális és informális tanulást kombinálva). Az Erifo a Latium régióban (Olaszország) dolgozó szakképzési szolgáltató, a migránsokat támogató civil szervezetekkel működik együtt. A STOP Lengyelország első oktatói hálózata, amely innovatív képzési pedagógiát feleszt. A Jövőkerék egy magyar civil szervezet, amely migránsok integrációját támogatja egy túlnyomó részében nem befogadó szellemű társadalmoban és ellenséges kormányzati hozzáállással szemben. A gyakorlati cikkeket (országos esetleírásokat) a Strengths-Weaknesses-Oportunities-Treats (SWOT) elemzés ihlette. Minden partner bemutatja, hogyan sikerült tesztelni a módszertant egy koronavírus-problémával terhelt időszakban. A végső kiadvány (e-könyv) egy szakpolitikai ajánlásokat is magában foglaló dokumentum lett.

A kiadvány rövidített változata az alábbi nyelvken is elérhető.

- franciául

- olaszul

- lengyelül

- magyarul