Interesariusze

  • Edukatorzy i doradcy pracujący z migrantami
  • Doradcy zawodowi
  • Organizacje kształcące dorosłych
  • Jednostki administracji lokalnej
  • Organizacje zajmujące się wsparciem integracji migrantów