Interesariusze

Projekt odpowiada na jedno z największych wyzwań dzisiejszej Europy –  promocję integracji migrantów na rynku pracy – przez rozwój dwóch kluczowych aspektów: wielojęzyczności i kompetencji obywatelskich. Jest adresowany do migrantów i osób ich wspieracjących.

Podręcznik wspiera potrzeby migrantów takie jak:

  • komunikacja w języku kraju przyjmującego.
  • możliwość pełnej partycypacji w życiu społecznym i obywatelskim.

 

Użytkownicy podręcznika mogą funkcjonować w społecznościach miejskich i wiejskich, być w różnym wieku, pracować na poziomie lokalnym, regionalnym czy krajowym; posiadać (lub nie) specjalistyczne kwalifikacje, pochodzić z różnych krajów, wyznawać różne religie, przynależeć do różnych kultur. Nie jest też istotna forma współpracy (wolontariat, zatrudnienie, podwykonawstwo) z podmiotem wspierającym migrantów. Niniejszy podręcznik jest adresowany przede wszystkim (ale nie tylko) do osób współpracujących z:

  • Administracją rządową lub samorządową
  • Orgzniacjami międzynarodowymi
  • Organizacjami pozarządowymi
  • Organizacjami wyznaniowymi i kościelnymi
  • Podmiotami komercyjnymi
  • Ruchami społecznymi, organizacjami obywatelskimi
  • …jak również wszystkich osób zajmujących się edukacją, szkoleniami, pracą socjalną, wsparciem psychologicznym, HR, doradztwem zawodowym i innych.