Odbiorcy

Projekt DiverPass jest adresowany do

1. Edukatorów i specjalistów o różnych profilach (pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, wolontariuszy, z obszarów wiejskich i miejskich, o różnych doświadczeniach edukacyjnym) pracujących z migrantami w obszarze rozwoju kompetencji i przygotowania do wejścia na lokalny rynek pracy. 

2. Pełnoletnich migrantów i uchodźców o zróżnicowanych kwalifikacjach.