Eszközök & referenciák & korábbi projektek

A DiverPass projekt megvalósítását nagyban segítette az alábbi projektjeinkben szerzett szakmai tapasztalat.

Revalue (09 / 2016-08 / 2019)

Az Erasmus+ által támogatott REVaLUE projektünk célja migránsok munkaerőpiaci integrációjának segítése. A projekt célcsoportja: nemrégiben Európába érkezett menekültek/kiegészítő védelemben részesülők és menedékkérők. A női esélyegyenlőségi szempontokat a projekttevékenységek tervezésekor és a megvalósítás alatt kiemelten kezeltük. Bár a tevékenységek kedvezményezettjei kizárólag humanitárius migránsokból állnak, a projekt eredményei más típusú migránsokra is alkalmazhatóak.

A projektben hét Európai Unióban működő szervezettel (székhelyek: Olaszország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és Magyarország) partnerségben az alábbi feladatokat megvalósítására került sor:
 1. a célcsoport formális, nem formális és informális ismereteinek, kompetenciáinak és készségeinek felmérése a migránsok készségeinek értékelésére szolgáló módszertan kidolgozása és alkalmazása;
 2. új, magasan képzett készségek átruházása a célcsoport tagjai számára személyre szabott, a speciális igényeikhez illeszkedő tréningen keresztül, "migráns szolgáltatók" és"szociális vállalkozás menedzsere" címmel;
 3. gyakornoki program kidolgozásával és megvalósításával gyakorlati tapasztalatot biztosítottunk a célcsoport tagjai számára.

MigBiz (2017-2018)

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (továbbiakban MMIA) támogatásával megvalósult projektünk a migránsok vállalkozói kompetenciáinak erősítését, új vállalkozások indításának segítését és egy vállalkozói hálózat kialakítását tűzte ki célul.

Megvalósított tevékenységeink:
- vállalkozás- és üzletfejlesztési workshop sorozatok szervezése,
- gyakornoki program lebonyolítása mentorálással támogatva,
- vállalkozás indítását támogató üzleti tanácsadás,
- vállalkozói fórumok szervezése,
- kiegészítő szolgáltatások nyújtása: irodahasználat, tolmácsolás és gyerekfelügyelet.
3 csoportnak szerveztünk vállalkozásfejlesztési workshop sorozatot, amely mellé kiegészítő szolgáltatásként üzletiterv fejlesztéshez kapcsolódó tanácsadást, gyakornoki lehetőséget, irodahasználatot, tolmácsolást és gyerekfelügyeletet is biztosítottunk. A tanácsadást nem csak a csoportban résztvevőknek, hanem egyéb célcsoportba tartozó személyeknek is biztosítottuk, csakúgy, mint a 9 alkalommal megszervezésre kerülő vállalkozói fórumokat és az üzleti nyelv fókuszú magyar nyelvi csoportokat. A projekt végén zárókonferenciát szerveztünk. A külső- és belső kommunikáció segítése céljából a projektnek facebook oldalt készítettünk és működtettünk a projekt teljes ideje alatt.
A projekt megvalósítás számszerűsíthető eredményei, indikátorai:
- a szolgáltatásokkal elégedett személyek száma: 61 fő;
- megvalósításban aktívan résztvevő 3. országbeli állampolgárok száma: 18 fő;
- fordítási és tolmácsszolgáltatást igénybevevő 3. országbeli állampolgárok száma: 15 fő;
- jogi tanácsadásban részesülő 3. országbeli állampolgárok száma: 34 fő;
- szociális segítségnyújtásban részesülő 3. országbeli állampolgárok száma: 111 fő;
- képzésben részesülő 3. országbeli állampolgárok száma: 33 fő.

Felsőoktatásban résztvevő migránsok munkaerőpiaci integrációját segítő szolgáltatások (2016-2018)

Website: http://jovokerek.hu/skillsandjobs/, http://jovokerek.hu/projektek/munkaero-piaci-es-integraciot-segito-szolgaltatasok-felsooktatasban-tanulo-migransoknak-20

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (továbbiakban MMIA) támogatásával megvalósult projektünk célja a magyarországi felsőfokú képzési intézményekben tanuló, Európai Unión kívüli – harmadik országbeli – állampolgárok munkaerő-piaci és társadalmi integrációját segítő készségfejlesztő és tanácsadó program megvalósítása volt komplex szolgáltatáscsomag biztosításával. A 2016. év augusztusában megkezdett, 19 hónapos projektünk 2018. február végén fejeződött be.

Új otthon - Mgráns nők munkaerőpiaci és társadalmi inetgrációjának segítése (2015-2016.)

A Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) által támogatott "ÚJ otthon" projektünkben a "Női jogok és esélyegyenlőség" témakörre fókuszáltunk Munkehly keresés támogatásával közösségi programokkal segítettük a harmadik országbeli nőket. A 12 hónapos projekt 2015 áprilisában kezdődött és 2016 április végén zárult.

A KAMPÁNY RÖVIDFILMÜNK: KLIKK!

Migráns nők munkaerőpiaci integrációjának segítése (2014-2015.)

A projektünk a Belügyminisztérium kezelésében lévő EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ALAP Program 2013. évi keretéből jóváhagyott támogatással valósul meg. A projekt kifejezetten az álláskereső, harmadik országbeli bevándorló nők társadalmi- és munkaerő-piaci beilleszkedésének elősegítésére kínált egy komplex programot, melynek elemei külön-külön is építő, segítő jellegűek voltak. A sokrétű szolgáltatások között mentorálást, álláskeresési és jogi tanácsadást, nyitott álláskereső klubot biztosítottunk melyek teljes körűen elérhetővé tették a munkavállalással, letelepedéssel, integrációval kapcsolatos hasznos adminisztrációs és jogi megoldásokat. Mindezeket a résztvevők igényeihez igazodva szükség esetén tolmácsolással, fordítással és gyermekfelügyelettel egészítettük ki.