Kulcsszereplők

A projekt eredményei a Magyarországon élő migránsokkal segítő kapcsolatba kerülő önkormányzati, állami, informális csoportok, civil, nemzetközi és egyházi szervezetek, valamint közvetetten a bevándorlók formális és nem formális csoportjai körében tudnak közvetlenül vagy közvetetten hasznolsulni.

Menekülteket a rendszerváltás óta fogad Magyarország, azóta többször és jelentősen módosult a jogszabályi környezet, és ezzel együtt változtak a menekültek ellátásában részt vállaló szervezetek és szolgáltatások is. Azonban van pár olyan, elsősorban civil szervezet, amely képes volt stabil támogató szolgálatot fenntartani az elmúlt évtizedekben. Ilyen a Menedék Egyesület, ami 25 éve nyújt integrációs támogatást, a Helsinki Bizottság, aki jogsegély szolgálatot biztosít, vagy a Cordélia Alapítvány, aki pszichiátriai segítséget nyújt. Az utóbbi években az egyházi segélyszervezetek is növelték a menekülteket segítő szolgálatukat, így a Máltai Szeretetszolgálat, az Evangélikus Diakónia, a Baptista Szeretetszolgálat, vagy a Szent Egyed közösség is aktív a menekültek beilleszkedésének a támogatásában. Az állami szereplők közül a helyi családsegítő szolgálatoknak van szerepe a menekültek segítésében.